VERDACHTEBEDANKT.NL
28082012 - Nieuwe aangifte van verduistering tegen dader Willem van H.
Tijdens de executieverkoop is gebleken dat de dader zaken heeft onttrokken aan de boedel. De gerechtsdeurwaarder heeft in het bijzijn van de hulp officier aangifte gedaan van verduistering. Er is proces verbaal opgemaakt. De dader wordt door justitie strafrechtelijk vervolgd terzake verduistering naast de poging doodslag. Op de roerende zaken van de kavellijst lag reeds een conservatoir beslag. Het was de dader niet toegestaan om deze roerende zaken zich toe te eigenen. Zie ook artikel 321 van het wetboek van strafrecht.

Artikel 321

Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.